CONVENIS ANTERIORS

  • Conveni de les empreses de captació, elevació, conducció, tractament, distribució i depuració d’aigües de la província de Barcelona, anys 2011,2012 i 2013. pdf 2,3Mb.
  • Conveni Col-lectiu Autonòmic del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya pels anys 2014-2015. pdf 2,3Mb.
  • Acord 11/04/2014 d’establiment de condicions laborals pel personal de sanejament i de nou ingrés a AB a partir de 2014. (Taules salarials) pdf 1,3Mb.
  • Taula Salarial Retribucions Salarials Any 2014. pdf 40Kb.

2009

2005-2008

  • Text complet Conveni col.lectiu anys 2005 – 2008.  pdf340 Kb.
  • Retribucions Salarials Any 2008 pdf35 Kb.
  • Text Conveni publicat al DOGC 10/05/2006 pdf337 Kb.
  • Conveni NO Presentació que explica els motius pels quals ATAB no ha firmat el Conveni Col·lectiu 2005 – 2008. PowerPoint 570 Kb

2003-2004

2002

1999-2001

  • Text complet Conveni col.lectiu anys 1999, 2000 i 2001. pdf 320 Kb.