POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

En compliment del què es disposa a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS D’AIGÜES DE BARCELONA comunica que:

  • Conforme a l’Art.5 de l’esmentada Llei, s’informa que les dades introduïdes en els formularis  s’emmagatzemaran en un fitxer automatitzat, propietat de l’ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS D’AIGÜES DE BARCELONA, el qual garanteix les mesures de seguretat exigibles normativament.
  • La finalitat per la qual estan destinats els formularis facilitats, és la posterior posada en contacte de l’entitat amb els usuaris, que han realitzat algun tipus de consulta o que volen registrar-se en el fòrum.
  • Quan les dades siguin recaptades del formulari i no d’un altre camp obert com a mail contacte, serà necessari aportar, almenys, aquells camps marcats amb un asterisc, ja que en cas contrari, l’ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS D’AIGÜES DE BARCELONA no podrà acceptar ni gestionar l’acompliment de la relació establerta.
  • L’ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS D’AIGÜES DE BARCELONA és responsable dels fitxers i es compromet  a no destinar les dades a una finalitat diferent per la qual han estat recaptades, ni cedir- les de forma il·legítima a tercers. També es compromet a tractar les seves dades confidencialment i a aplicar les mesures de tipus tècnic, organitzatives i de seguretat, necessàries per evitar el seu tractament o accés no autoritzat, segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
  • Els usuaris respondran en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se per part de l’ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS D’AIGÜES DE BARCELONA el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses o errònies, sense perjudici de les accions legals que procedeixin.
  • Per exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició , haurà de remetre un escrit identificant  la referència “Protecció de Dades” a sindicat@atab.cat
Copyright © 2017 ATAB.
Associació de Treballadors d’Aigües de Barcelona.