📢 PER AFILIATS ATAB 📢 A la COMISSIÓ SEGUIMENT MARXA EMPRESA del 1 de desembre de 2022 s’han tractat els següents temes:

🩺 SEGURETAT I SALUT LABORAL , Ferdinando Fiumara

INDICADORS. Les dades de tancament d’octubre (índex gravetat 0,16 i indicador accidents amb baixa 4,08). Són positives i apunten que complirem els objectius de Veolia.

COVID. S’ha finalitzat el protocol de alerta. Al novembre s’han realitzat 2 cribratges a les oficines centrals per veure’n l’evolució, i es van detectar alguns casos positius.

💰 TANCAMENT SETEMBRE 2022 I ESTIMACIÓ 2022-2023 , Miquel Sans

No hi ha grans canvis en relació al trimestre anterior. 

➡️CONSUM. L’aigua consumida continua per sota dels nivells d’anys anteriors. Pensen que és a causa de canvis d’hàbits de la població, tancament de negocis, etc. L’estat d’alerta per sequera, implicarà certes restriccions que afectaran el volum facturat (regs, piscines, etc.).

➡️COMPTE DE RESULTATS. Al setembre, el marge de benefici net és del 1,4%. L’estimació de tancament per al 2022 és d’uns beneficis d’entre 1 i 2 M d’euros, si es recuperen 27 M el 2025 de sobrecost de sanejament i es recuperen les despeses de sequera i derivades de l’incendi del Prat (en discussió amb l’AMB). S’estima que l’any 2023 sigui el primer any amb pèrdues d’entre 3 i 5 M d’euros, considerant l’IPC, la tarifa i la previsió dels volums que es facturin.

➡️TARIFA. L’impacte negatiu del retard de l’entrada en vigor al novembre ha estat de 4,6 M d’euros. Ja s’ha presentat la sol·licitud de la tarifa 2023 amb un increment del 12,6% (inclou la recuperació dels 4,6 M).

➡️SANEJAMENT.  S’han mantingut diverses reunions amb l’AMB per donar una solució al sistema de finançament.

🙋🏼‍♀️❓ PREGUNTES DEL COMITÈ a Rubén Sánchez

🚰🛁SEQUERA, quines actuacions s’han realitzat?

S’ha posat en marxa l’ETAP de la Llagosta, canvis al Besòs per incrementar la dotació i altres actuacions. Consideren que s’haurien d’haver fet més actuacions de manera preventiva, però l’administració no ha actuat.

🔥🚒INCENDI EDAR EL PRAT, com està evolucionant?

No va haver-hi cap baixa personal. Es va recuperar l’activitat molt ràpidament. S’ha demanat nova maquinària (centrífugues) i actualment ja s’està fent l’assecat de fangs. S’ha de veure com recuperar l’edifici i què es pot aprofitar.

👷🏻‍♂️⛏️INTEGRACIÓ ACSA-SORIGUÉ

Se li subcontractava el manteniment xarxes, escomeses, etc. i hi havia hagut problemes amb certes licitacions, per això s’ha decidit integrar-los i convertir-los en una empresa 100% Aigües de Barcelona. S’ha d’acabar de veure com s’integren les àrees administratives i transversals.

👴🏼👵🏻PREVISIÓ SORTIDES EMPLEATS AL 2023

Indiquen que serà inferior a les de 2022.

👩🏻‍⚕️🏥DISPENSARIS CENTRES DE TREBALL

Per la COVID van tancar-se els dispensaris excepte el de Collblanc, i considerem que cal posar-los en marxa de nou. Comenten que tenint en compte que les revisions es fan en els centres mèdics Quiron, volen fer un replantejament d’aquest model, donat que consideren que obrir els dispensaris un cop al mes tampoc no aporta. Es reclama que mentre no es discuteixi un nou model, seguim amb el model d’atenció del Conveni. 

🍽️🥡RESTAURACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL

Fa temps que estem reclamant que hi hagi càtering en tots els centres de treball.

Comenten que, al gener, a Collblanc es tornarà a reprendre el servei normal, amb cuiner, però volen repensar el model donat que és un servei que surt car a l’empresa. No veuen possible ampliar-lo a altres centres.

🧑🏼‍💻❄️OFICINA MÒBIL

Les condicions dels treballadors no són bones, i han empitjorat amb el fred. La direcció de clients està parlant amb els ajuntaments per buscar solucions. Demanem que es suspengui aquest servei fins que no hi hagi una solució.