📢 PER AFILIATS ATAB 📢 Comitè Intercentres de Seguretat i Salut Laboral – 16 de desembre

🆕 Al Comitè Intercentres de Seguretat i Salut Laboral celebrat avui 16 de desembre s’han abordat els principals temes següents:

👕 Roba personal de suport EDAR Prat. Es comenta com va ser la gestió del incendi i com s’està produint la tornada a la normalitat. La part social hem reiterat la necessitat de dotar de roba de treball adequada al personal temporal de suport contractat arran de l’incendi. Aquesta mancança també s’ha detectat en altres centres. Per aquest motiu, i atès que entenem que aquesta roba te consideració d’EPI, es proposa crear una comissió que gestioni la roba de treball. Per altra part, a l’EDAR del Prat també s’ha exposat el problema de  presència gas sulfhídric generat al tractament de fangs i la necessitat de millorar l’actual il·luminació.

🌡️ Temperatura edificis. Els llindars de 19ºC i 27ºC que venen imposats legalment no es poden modificar, per la qual cosa la part social proposem intentar reduir las sensació tèrmica ajustant el grau d’humitat (respectant els límits requerits per evitar casos de lipoatròfia). Per altra part, proposem informar als diferents centres sobre com s’està gestionant la temperatura als edificis i les dades resultants. 

  

⛺ Oficina Mòbil. Ens informen que s’estan realitzant proves amb diferents sistemes de calefacció i tancament de la carpa. S’està redactant l’avaluació de riscos d’aquest lloc de treball sobre la qual la part social farem les aportacions pertinents.

 

⛔ Protocol de treball en zones conflictives. La part social valorem positivament el treball realitzat i exposem la necessitat d’iniciar el treball amb els responsables de cada zona per implementar-lo definitivament.

🩺 Servei Mèdic als centres de treball. La part social hem mostrat el malestar pel retard en aquest tema i ens informen que finalment a partir de gener de 2023 s’iniciaran les visites als diferents centres de treball. També proposem ampliar el servei amb l’atenció d’altres necessitats (trastorns múscul-esquelètics, ergonomia…) creant una comissió que permeti definir-ho. 

📉 Sinistralitat laboral. La Direcció valora positivament les dades presentades. Per la part social també, tot i que alertem de la necessitat de controlar de més a prop els accidents i incidents de les contrates, atès que a part d’ACSA la resta pràcticament no n’ha reportat.  

🔍 Auditoria ISO45001. La Direcció valora molt positivament el resultat de l’auditoria, destacant entre d’altres les millores assolides a l’ETAP de Sant Joan Despí.   

📝 Regles que salven. Amb l’entrada de Veolia, en essència es mantenen les 10 regles anteriors i s’inclouen 2 més relacionades  amb el treball amb aigua a pressió i el treball amb risc químic.