Octubre 2008

El Torreón

Prestacions del Fons de Assistència Sanitària – Loteria de Nadal – Sopar ATAB – Diada a Begues – Homenatge Jubilats Any 2007 – Directiva de les 65 hores – Missa funeral pels companys morts – Lot de Nadal – Grup d’Esbarjo – Finusgab – Hipoteques inverses.