SÍ al Conveni

Nota Informativa ATAB assemblees

El passat dia 2 d’abril els representants d’ATAB a la Comissió Negociadora del Conveni vam signar un preacord per prorrogar el conveni per un any, en veure assolits els nostres objectius d’aconseguir la millora del poder adquisitiu dels salaris i en matèria d’ocupació, ja que molts llocs de treball temporals passaran a ser fixes i es garanteix la no externalització de persones o tasques.

Aquests són els motius pels quals els representants d’ATAB hem signat el preacord i donarem suport a l’aprovació definitiva del conveni per a aquest any:

  • Per què una pròrroga del conveni?: Quan la direcció va posar sobre la taula una proposta de reformar en profunditat el sistema de pensions a Aigües de Barcelona, nosaltres vam manifestar que no estàvem disposats a barrejar aquesta negociació amb la del conveni; enteníem que la pressió afegida que hauria suposat sobre la negociació, anava en detriment dels interessos dels treballadors i treballadores. Ara s’inicia un període de temps en què es podrà negociar amb la tranquil.litat necessària.
  • Per què un conveni per 1 any?: Tal com vam dir de bon començament, la situació actual de crisi no és la millor per plantejar un conveni ambiciós i per diversos anys; les incerteses del futur econòmic que es plantegen fan impossible assumir compromisos de llarga durada i ens sembla raonable esperar un any a veure si millora la conjuntura actual.
  • Increment salarial de l’IPC + 0,5 %: Era un objectiu prioritari en la negociació i el seu manteniment imprescindible per garantir el poder adquisitiu dels salaris; passi el que passi a final d’any, els nostres salaris guanyaran a la inflació.
  • Increment a compte del 1,4%: Sembla poca cosa si es té en compte el 2%  acordat en els últims convenis, però ara la situació es ben diferent, l’IPC s’està situant en valors negatius i probablement aquest 1,4 ens donarà molt de marge si es manté la caiguda dels preus.
  • Per què un compromís de la direcció de no externalitzar?: Durant la negociació d’aquest conveni han saltat diverses vegades els rumors que les seccions de compres i facturació s’anaven a externalitzar a Aserco, així com que es donaven a Musa les operacions de canvi de pila en els comptadors electrònics. Per primera vegada a la història, l’empresa s’ha compromès al manteniment de la feina i de la plantilla, donant tranquil.litat als treballadors i treballadores que s’hi veien implicats. La direcció ha de tenir clara la voluntat de tots de mantenir aquest compromís en el futur i d’assumir de forma plena la seva responsabilitat corporativa i social amb els homes i les dones que treballem a SGAB.
  • Conversió de temporals en indefinits:  El procés d’aplicació de la jubilació parcial ha representat en aquests últims quatre anys la incorporació a plantilla de molts treballadors amb contractes de relleu d’una durada d’1 a 5 anys; resoldre la incertesa d’aquests companys i companyes de quedar-se o no a la plantilla quan se’ls acabés el contracte era un objectiu prioritari i el resultat que hem obtingut l’acompleix amb escreix.
  • Creació de comissions de treball:  Tots els temes de negociació que ha proposat la direcció i els que estaven en la plataforma presentada pel comitè d’empresa en relació a les pensions, els horaris i la Llei d’Igualtat, seran negociats en comissions específiques i podrem assolir acords si aquests són favorables al conjunt de treballadors i treballadores d’Aigües de Barcelona.

En definitiva, una prorroga de conveni que garanteix el manteniment de totes les condicions laborals actuals un any més, un increment salarial suficient, la garantia de que no es produiran externalitzacions i la tranquil.litat de molts companys i companyes amb contracte temporal.

Per tot això us demanem  que VOTEU SÍ al REFERÈNDUM del conveni el DIJOUS 23 d’abril.
 

 

Deixa un comentari