Segona Reunió Comissió Negociadora

Conveni

 

El passat divendres 27 de febrer es va reunir la Comissió Negociadora del Conveni Col.lectiu.

 

Es va aprovar l’acta de constitució de la comissió negociadora però no l’acta de la primera reunió per no recollir detalladament les manifestacions fetes per les parts.

 

La direcció va manifestar que accepta que els sindicats tinguin un assessorament tècnic específic per a la negociació de la reforma de les pensions i presenta una plataforma d’objectius de l’empresa per a la negociació col.lectiva.

 

La proposta de l’empresa, que adjuntem, té com a eixos fonamentals la conversió en indefinits d’alguns contractes temporals i la moderació salarial.

 

Els representants del comitè vam manifestar que l’increment salarial ha de ser sobre l’actual salari sense contemplar cap mena de deflactació de les taules de conveni, que de cap manera es renunciarà a aconseguir una millora dels salaris per sobre de la inflació, que el compromís de fer indefinits alguns rellevistes és insuficient i que la proposta d’eliminar la jornada partida tot l’any va en detriment de la productivitat del centres de treball afectats.

 

Desprès del debat el comitè considera que és possible arrivar a un acord de pròrroga del conveni en les següents condicions:

 

  • Conveni per 2 anys.
  • Increment a compte del 2%.
  • Revisió del 0,5% sobre l’IPC (només si és a l’alça).
  • Conversió en indefinits dels contractes temporals de més de 2 anys d’antiguitat.
  • Compromís de que no hi haurà cap transferència de treballadors d’Aigües a cap empresa del Grup.
  • Posada en marxa de la Comissió d’Igualtat.
  • Negociació de les propostes sobre el torn a la comissió del torn i la referent a la jornada partida tot l’any a la comissió d’horaris.

 

 

L’empresa, desprès de valorar positivament la flexibilitat del comitè per trobar vies d’apropament, respon proposant un 1,1% d’augment a compte (sobre les taules salarials sense deflactar) amb una clàusula de revisió del 0,3% si l’IPC és inferior al 2% i del 0,5% si és superior, i la conversió en indefinits del 15% dels treballadors temporals (o del 20% dels rellevistes).

 

Al final de la reunió s’ha mantingut una discussió sobre el fet de que en Operacions s’hagi paralitzat el canvi dels comptadors electrònics, manifestant la direcció que s’està estudiant si ho farem nosaltres o una altra empresa. El comitè ha manifestat que és imprescindible que es garanteixi el manteniment d’aquesta i totes les altres tasques que realitza el personal d’operacions per assegurar el manteniment dels nostres llocs de treball.

 

S’acorda convocar la propera reunió el dimarts dia 10 de març. 

  

 

Deixa un comentari