Quarta Reunió Comissió Negociadora

Conveni

 

BLOQUEIG DE LA NEGOCIACIÓ

 

El dimecres es va celebrar la quarta reunió del Conveni. Per primera vegada van assistir a la negociació els directors senyors Rozman i Olmo amb la clara voluntat de signar un preacord definitiu.

 

Desprès d’una negociació que va durar tot el dia, els representants de la direcció van presentar la seva proposta definitiva per tancar el conveni en les següents condicions: 

 

 

  1. Conveni per 1 any.
  2. Increment a compte de l’1,4% sobre el salari actual, no revisable a la baixa.
  3. Clàusula de revisió de l’IPC + 0,5%. 
  4. Conversió en indefinits dels contractes temporals dels rellevistes que facin 2 anys d’antiguitat durant aquest any (69).
  5. Tots els temes relacionats amb la Llei d’Igualtat, amb les pensions, amb el torn i amb la jornada partida es tractaran en les comissions específiques.
  6. Compromís de la direcció de no externalitzar cap servei ni persona d’Aigües de Barcelona a altres empreses.

 

 

El portaveu del comitè va respondre a aquesta última proposta de l’empresa dient:

 

 

  • Que l’increment econòmic no és suficient al no correspondre’s a la millora de la posició econòmica de SGAB que reflecteixen els comptes anuals del 2008, i fent una proposta d’increment lineal de la bossa de vacances i una aportació extraordinària al Fons d’Assumptes Socials per eixugar el dèficit actual.

 

 

El director de SGAB va respondre que la proposta econòmica de l’empresa era inamovible a més de força generosa en la situació de crisis actual, donant per trencada la negociació i manifestant que si no era possible l’acord amb el conjunt de la representació sindical, sí que ho podia ser amb alguna de les seccions sindicals representades en la negociació.

 

Desprès d’un debat intern dels representants del treballadors vam acordar reunir el comitè el proper divendres dia 27 per decidir quina és la resposta que donarem a la direcció.

 

Els representants d’ATAB a la comissió negociadora de conveni hem tingut des del primer moment l’actitud de facilitar la consecució d’un acord unitari amb la direcció. Hem demanat a CCOO i UGT que es posin d’acord en aparcar les diferències que avui tenen dins la majoria sindical. Per la nostra sorpresa aquestes diferències es van mantenir durant tot el dia i molt ens temem que les centrals sindicals estan traslladant a la nostra negociació col•lectiva l’enfrontament que tenen fora d’Aigües.

 

ATAB considera que en aquests moments es imprescindible la unitat d’acció sindical per fer front a les altres propostes de negociació que ha posat la direcció sobre la taula (Pensions, igualtat, etc.) i que és necessari pensar única i exclusivament en els interessos de la plantilla que tots representem.

 

En aquesta línea treballem per aconseguir que el proper divendres els tres sindicats arribem a un acord unitari que permeti la firma d’un preacord amb la direcció, anar a les assemblees i convocar el referèndum perquè la plantilla pugui decidir definitivament.

 

Deixa un comentari