Primera Reunió

Conveni

 

Ahir, 16 de febrer, es va constituir la Comissió Negociadora del Conveni Col.lectiu formada per les persones següents:

 

Per part de la direcció: Sr. Ciril Rozman, Sr. Arsenio Olmo, Sr. Manuel Cermerón, Sr. Ignacio Escudero, Sra. Rosa Redondo, Sr. Rafael Blesa, Sra. Marta Salamero, Sr. Joan Cristiá i Sr. Jordi Castelló.

 

Per part d’ATAB: Sr. Alejandro Pérez, Sr. Jaime García, Sra. Eva Ferruz, Sra. Mercè Majó, Sr. Juan Morcillo, Sr. Sergi Verdú, Sr. Xavier Gumà, Sr. Roberto Ferruz i Sr. Vicente Tornero.

 

Per part d’UGT: Sr. Carlos de Pablo, Sr. Santiago Díaz, Sr. Alfonso Núñez, Sr. Carlos Bergés, Sr.Gustavo Núñez, Sr. Francisco Amador, Sr. Josep Mª Rodés i Sr. Javier Vázquez.

 

Per part de CCOO.: Sr. Jordi Requena, Sr. Francesc García, Sr. José F. Martí, Sra. Genoveva Pareja, Sr. Alberto Navarro, Sr. Josep Ruiz i Sra. Mari Férriz.

 

Com a portaveu de la direcció es va nomenar el Sr. Manuel Cermerón i com portaveu del comitè el Sr. Jordi Requena.

 

Prèviament a la constitució de la comissió els representants de les tres seccions sindicals van prendre la paraula per demanar explicacions a la direcció sobre la situació d’inquietud dels treballadors i treballadores de la Secció de Compres a la Torre Agbar afectada per una rumorologia constant sobre la seva situació laboral i el seu trasllat a Aserco. El Director de Recursos Humans va declarar que no s’ha informat encara al Comitè perquè de moment no s’ha fet cap canvi i el projecte no està definit. Es va comprometre a informar-nos una vegada el projecte estigui més avançat.Davant la insistència del tres sindicats va desmentir que en aquest moments existeixi cap projecte per traslladar als treballadors de compres a Aserco.

 

Posteriorment es va fer el lliurament de la plataforma de negociació dels treballadors.

 

El Sr. Cermerón va fer referència a la situació de crisi que es viu al nostre entorn, a la incertesa de l’IPC amb que es tancarà l’any 2009, a les dificultats de finançament del ajuntaments i a la caiguda del consum.

 

El portaveu del comitè li va contestar que, si be som conscients del moment econòmic que estem vivint, cal tenir en compte que s’ha aprovat un augment de les nostres tarifes d’un 8,3%, amb la qual cosa la pretensió del treballadors de manteniment del nostre poder adquisitiu és perfectament assumible per la empresa.

 

Finalment els representants de la direcció van manifestar que no tenien preparades les seves propostes, per la qual cosa ens van emplaçar a una propera reunió el dia 27 de febrer.

 

Considerem que la negociació no ha començat amb bon peu a conseqüència de les dues decisions de l’empresa referents a la revisió salarial i a l’externalització de les revisions mèdiques, decisions unilaterals que han obligat al comitè i a les tres seccions sindicals a recórrer a la interposició de dos conflictes col.lectius. No obstant, creiem que, pel que fa al conveni, podem arribar a una solució satisfactòria pels interessos dels treballadors i treballadores.

 

 

 

Deixa un comentari