Plenari de delegats/des d’Aigües de Barcelona

Els delegats i delegades del Comitè d’Aigües de Barcelona (ATAB, UGT i CCOO) es reuneixen durant 24 hores al menjador del centre de treball de Cornellà.

cornella

Reunit el plenari de delegats/des d’Aigües de Barcelona d’ATAB, UGT i CCOO, s’han sotmès a votació i aprovat les següents propostes:

1. Constituïr-se en Assemblea permanent, amb l’objecte de:

– Exigir a la direcció de l’empresa la retirada immediata de qualsevol projecte empresarial que contempli acomiadaments i/o externalitzacions.

– Planificar la manifestació del proper 20 de febrer.

– Treballar les propostes plantejades en les assemblees dels diferents centres de treball.

– Recollir les propostes dels delegats i delegades presents respecte de les pròximes actuacions a realitzar. Les propostes que s’aprovin, formaran part del full de ruta dels propers dies, el contingut del qual us donarem a conèixer pròximament.

2. Convidem els companys i companyes a afegir-se a aquesta Assemblea desprès de la seva jornada de treball.

3. Emplacem a la direcció de l’empresa a que s’adreci a aquesta Assemblea per presentar la seva proposta al plenari.

Central de Cornellà, a 18 de febrer de 2010

plenari

+ fotos del plenari

Documents del Plenari:


Deixa un comentari