Pla d’Igualtat a Aigües de Barcelona, finalment ens posem les piles!!!

Nota ATAB 15/07/2008

Les seccions sindicals vam ser convocades ahir dilluns per la direcció de l’empresa a una reunió on es van presentar les línies mestres per elaborar el Pla d’Igualtat a Aigües de Barcelona.

Marta Salamero, gerent de Badalona, ha estat nomenada Agent d’Igualtat i s’encarregarà de les tasques de coordinació de tot el procés, recolzada per un Comitè d’Igualtat i d’altres assessors i experts externs. La direcció, que a través d’Arseni Olmo ha expressat la seva voluntat de tirar endavant aquest projecte amb la col·laboració de la representació social, preveu tenir el diagnòstic al desembre, per poder començar a treballar a inicis de l’any vinent.

Què és un pla d’igualtat

Un pla d’igualtat consta d’una fase prèvia de recollida de dades estadístiques de l’empresa (categories, retribucions, promocions, formació, flexibilitat horària, assetjament…) que serviran per fer un diagnòstic on es posin de relleu els punts febles de l’organització. A continuació es tracta d’establir mesures correctores i d’avaluar-les al cap d’un temps. Els representants dels treballadors i treballadores hem d’intervenir amb el nostre treball i aportacions en tot aquest procés, a través de la Comissió d’Igualtat. 

Comissió d’Igualtat d’ATAB 

Al gener de 2007 vam constituir la comissió d’igualtat de l’ATAB, i des de l’aprovació de la Llei Orgànica per a la Igualtat efectiva d’homes i dones, hem estat demanant l’elaboració d’aquest pla. Els delegats i delegades d’ATAB, ja fa temps que estem treballant per la igualtat: 

Gener 2007 – Constitució de la comissió d’igualtat de l’ATAB
Febrer 2008 – Nomenament de sis delegades d’ATAB membres del Comitè Intercentres.
Març 2007/2008 – Celebració del Dia de les dones
Maig 2008 – Defensa dels drets dels treballadors i treballadores en reducció de jornada (presentació conflicte col·lectiu)

…. i moltes coses més.

Una de les prioritats d’aquesta Comissió sempre ha estat la comunicació amb les dones. Durant aquests mesos hem estat recollint els comentaris que ens heu fet arribar amb allò que penseu que és important i ens demaneu que hi treballem.

Podeu enviar-nos propostes, suggeriments, comentaris a:   atab@telefonica.net

Teresa Cuspinera, Mònica Fernàndez, Eva Ferruz, Mercè Majó, Montserrat Rambla, Sílvia Tomás

Arxiu en format PDF53Kb 

Deixa un comentari