Pla d’Igualtat

En el dia d’avui, i en el si de la Comissió d’Igualtat, s’ha signat el Pla d’Igualtat d’Aigües de Barcelona.

En aquest document es recullen 10 àmbits d’actuació, desglossats en una sèrie de fitxes amb mesures concretes per promoure la igualtat.

La primera acció que s’ha dut a terme en compliment del Pla, ha estat l’aprovació de l’Acord que recull mesures per facilitar la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar i personal.

Concretament, i en resum, l’acord conté les següents millores :

– AMPLIACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL FINS ALS 10 ANYS DEL FILL O FILLA.

– AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE LACTÀNCIA FINS ALS 11 MESOS, I POSSIBILITAT D’ACUMULAR-LO  EN JORNADES COMPLETES (14 DIES NATURALS)

– POSSIBILITAT DE GAUDIR DEL DESCANS PER MATERNITAT A TEMPS PARCIAL

– EN EL CAS D’EXCEDÈNCIA PER CURA DE FILLS, RESERVA DEL LLOC DE TREBALL FINS A LA DURADA MÀXIMA DE L’EXCEDÈNCIA (3 ANYS).

– EL PERMÍS DE PATERNITAT PODRÀ GAUDIR-SE EN RÈGIM DE JORNADA COMPLETA O PARCIAL (4 HORES DIÀRIES DURANT 26 DIES NATURALS).

– PREFERÈNCIA PER CANVI DE DEPARTAMENT I / O CENTRE DE TREBALL PER LES PERSONES TREBALLADORES QUE TINGUIN AL SEU CÀRREC MENORS DE 10 ANYS (DINTRE DE LA MATEIXA CATEGORIA I GRUP PROFESSIONAL).

Podeu consultar-nos qualsevol dubte pel que fa a l’aplicació d’aquestes mesures.

Les delegades d’ATAB a la Comissió d’Igualtat estem molt satisfetes per la consecució d’aquest acord, que recull algunes de les nostres reivindicacions en aquesta matèria. Esperem seguir avançant en aquest i altres àmbits del Pla d’Igualtat.

ATAB 30/07/2009

Deixa un comentari