Pensions 5

Desprès de varies reunions amb l’empresa s’ha arribat a un acord amb la direcció sobre les bases que farien possible una reforma del sistema de pensions.

A partir d’ara s’entrarà en una negociació en què s’han de concretar els diferents aspectes contemplats a l’acord, sobre els quals, a data d’avui, no tenim cap informació addicional que no sigui la rumorologia constant que fan córrer uns i altres.

Destacar que tota la negociació està condicionada a la presentació per part de l’empresa d’un plantejament sobre l’ocupació a l’empresa, o sigui com i amb quin personal es mantindrà la feina.

Aquest plantejament és obligat en haver manifestat l’empresa la seva voluntat de posar en marxa un programa de pre-jubilacions que representaria una important reducció de la plantilla.
La forma en què es farien aquestes pre-jubilacions no ha sigut concretada en cap moment. Destacar que serien amb caràcter voluntari.

  • Document amb les bases de la reforma que s’ha signat. pdf 27Kb


Deixa un comentari