Pensions 3

Reunións de la Comissió Tècnica compromisos per Pensions.

Tercera reunió 15/07/2009

La direcció pregunta als sindicats quina es la nostra posició:

CCOO diu que han demanat que es justifiqui la necessitat de la reforma i no han tingut resposta. Que estan en procés de formació dels seus delegats per adquirir el coneixement tècnic necessari dels sistemes de pensions. Consideren que s’ha de transformar la prestació definida en aportació definida.

ATAB diem que els nostres actuaris no tenen encara la informació necessària  per poder presentar cap proposta i que en tot cas la necessitat de la reforma és de la direcció no dels treballadors. Els recordem que estem en la negociació per aconseguir un acord que asseguri el manteniment de la plantilla i el que volem és l’extensió de l’acord del conveni vigent sobre la no externalització de persones ni serveis de SGAB.

UGT diu que és necessària la reforma en interès dels treballadors, que ja ha presentat una proposta estructurada i quantificada que al seu entendre soluciona les desigualtats existents en l’actualitat i que espera que els demès sindicats ens hi sumem.


El  Director de RR.HH. respon al plantejament de l’ATAB dient que és impossible signar un compromís de manteniment de plantilla i que donada la crisi actual i la mala situació econòmica d’Aigües no es poden descartar mesures de reducció de plantilla.

Els representants de tots els sindicats contestem que amb afirmacions com l’anterior es trenca qualsevol possibilitat de negociació ja que les pensions es cobren quan arribes a la jubilació desprès d’anys de treball i tot es basa en la confiança d’arribar a jubilar-se treballant a Aigües.

Els representants de la direcció diuen que la proposta de reforma de les pensions no cal que impliqui un pacte de plantilla ja que redistribuir els complements de pensió és bo per la plantilla en general i per la solidesa de l’empresa.

El Director de RR.HH. diu que la seva proposta “socialitza” les pensions. Nosaltres li responem que és sorprenent que un representant de l’empresa parli de socialització però que recollim la seva invitació i que podem començar a parlar immediatament de com es distribueixen els salaris a aquesta empresa per socialitzarlos també. Per nosaltres el problema que tenen les pensions és la conseqüència dels salaris desorbitats que cobren els alts càrrecs i que estan molt i molt per sobre de les taules salarials del conveni i que de cap manera són responsabilitat de la representació sindical.

S’acorda convocar una reunió tècnica per rebre informació sobre la pòlissa de risc que cobreix la mort i la invalidesa en actiu de tots els empleats de SGAB i es queda que la següent reunió serà el 22 de juliol.

A la tarda del mateix dia delegats d’UGT ens informen que el Director de RR.HH. ha convocat a UGT i CCOO a una reunió a les 19 hores, reunió a la que nosaltres no estem convocats.

A l’endemà delegats de CCOO ens envien pel nostre coneixement un suposat principi d’acord al que han arribat amb la direcció ahir i ens demanen la nostra opinió.

Ens arriba d’Aserco la notícia que han acomiadat de forma disciplinària a 2 treballadores sense cap motiu justificat, afiliades a UGT i ATGA. Es posa a disposició de les treballadores els advocats dels sindicats i es comencen a fer els papers necessaris per denunciar als jutjats els acomiadaments.

Tenim la sensació de que el Director de RR.HH. ha passat de les paraules a l’acció.

21/07/2009

Es celebra la reunió tècnica sobre la pòlissa de risc. Aquesta pòlissa es una assegurança de vida que cobreix a TOTS els treballadors de la plantilla i que garanteix un complement a les pensions de la SS en cas de 4 contingències: Mort del treballador, mort en accident laboral (viduïtat si tens cònjuge en tots dos casos), incapacitat total, incapacitat absoluta i gran invalidesa. L’empresa paga una prima anual a través del pla de pensions cada any en funció de les circumstàncies personals i dels drets consolidats de cada treballador.

Al acabar la reunió els representants dels treballadors diem als representants de la direcció que trenquem qualsevol negociació en els propers dies fins que es readmeti a les companyes acomiadades.

S’aconsegueix reunir als comitès de Sorea, Aserco i SGAB per publicar una nota conjunta de denúncia pels acomiadaments i començar a coordinar accions conjuntes.

Quarta reunió 22/07/2009

Els representants del treballadors demanem la readmissió de les 2 companyes acomiadades a Aserco i poder negociar sense pressions i amenaces.

ATAB manifesta que l’actitud del Director de RR.HH. en l’anterior reunió va ser la de trencar la negociació, cosa que no entenem ja que la direcció ha expressat en moltes ocasions la necessitat d’arribar a un ampli consens entre els 3 sindicats i la pròpia plantilla per poder tirar endavant qualsevol modificació del sistema de pensions. Que el fet de reunir-se  amb només una part de la representació dels treballadors  és absolutament impropi, un menyspreu al sindicat majoritari i una falta de respecte a tots els representants de la direcció i dels sindicats que assisteixen a aquestes reunions de negociació, dedicant-hi el seu temps i comprometent el seu prestigi professional.

El Director de SGAB contesta dient que no hi ha discrepàncies entre els representants de la direcció, que actuen amb una sola veu i que és imprescindible avançar ràpidament en la negociació.

L’empresa posa sobre la taula el principi d’acord que va pactar amb UGT i CCOO i ens demana la nostra opinió.

El nostre secretari, Xavier Gumà diu que es nega a valorar un acord subscrit a esquenes del nostre sindicat i que el que considera ATAB és el següent:

– El procés de reforma de les pensions ha de ser un procés gradual en el que en un termini de temps determinat (per exemple 4 anys), es vagi limitant el salari pensionable i al mateix temps augmentant el percentatge d’aportació que fa l’empresa al pla de pensions, garantint en qualsevol cas el manteniment de la plantilla en aquest període.

– Que no ens plantegem en cap cas substituir el complement de pensió garantit per situacions de mort o incapacitat per una anualitat de salari com està proposant l’empresa.

– Que en el cas del pensionistes no comprenem quina presa hi ha avui per avui per modificar les condicions de revalorització de les pensions tenint en compte que ara l’IPC és negatiu i que en tot cas del que podríem parlar és de com es revaloritzaran les pensions a partir d’ara, no dels pensionistes que ja estan cobrant una pensió garantida.


La direcció respon que valorarà les propostes que estem fent i s’acorda que la propera reunió serà el 7 de setembre, desprès de les vacances.

Hores desprès d’aquesta reunió vam rebre una trucada de les companyes d’Aserco que ens van dir que l’empresa ha reconegut la improcedència dels seus acomiadaments i que en conseqüència cobraran la indemnització corresponent de 45 dies de salari per any treballat.

El divendres passat ens vam assabentar que Aserco torna a acomiadar a un informàtic dels que van ser transferits d’Aigües sense que fins el moment hagi demanat als sindicats que intervinguem de cap manera.

En aquest mes en que seria més  propi estar pensant en les vacances que en una altra cosa,

– Una part de la direcció ha pressionat a base de bé per poder aconseguir un acord de reforma de les pensions que poder presentar al Consell d’administració que es celebrarà aquest divendres dia 31, sense explicar-nos el motiu (pretensió bastant inútil la d’intentar arribar a acords precipitadament sense donar temps per convocar assemblees i explicar a la plantilla la situació)

– Una altra part de la direcció s’ha dedicat a l’únic que sap fer: sembrar la discòrdia i la por entre la gent treballadora.


Esperem que l’esbarjo propi del mes d’agost afavoreixi la relaxació de les actituds i la serenor dels plantejaments i que al setembre no calgui anar a la confrontació en defensa dels nostres llocs de treball i les nostres pensions.

Per informar-vos de aquesta i altres qüestions convoquem una ASSEMBLEA D’AFILIATS I AFILIADES d’ATAB el proper DIJOUS 17 de SETEMBRE a les 17.30 hores al Centre Cívic Sagrada Família (Provença 480).

 

  • Principi d’acord Direcció-UGT-CCOO Pdf 14Kb
  • Nota d’ATAB a la Intranet Pdf 130Kb

 

ATAB 03/08/2009

Deixa un comentari