Pensions 2

Segona reunió de la Comissió Tècnica compromisos per Pensions.

Després de l’aprovació de l’acta de la reunió de constitució es va procedir a la signatura per part dels membres de la comissió en representació dels treballadors d’un pacte de confidencialitat.

A continuació la directora de RRHH va fer una presentació en la que s’explicava el procediments d’intercanvi d’informació entre l’empresa i els actuaris del sindicats. Després va comentar la proposta de l’empresa, que, partint de que el seu objectiu és l’eliminació del risc, es concreta en el següent:

PENSIONISTES:

– Limitar el creixement dels complements de pensions en cas de que l’IPC superi el 2% (quantitat assegurada per Vidacaixa)

ACTIUS:

– Convertir les prestacions per incapacitat i mort en el pagament d’una anualitat, diferenciant segons el sinistre sigui o no laboral.

– Establir un salari màxim de càlcul per totes les prestacions.

– En la prestació definida establir un complement de pensió de com a màxim el 60% de l’import de la pensió màxima de la Seguretat Social.


Malgrat la poca concreció de les propostes de la direcció, els Srs. Rozman i Olmo, que van assistir a la reunió, ens van manifestar que la direcció de l’empresa vol agilitzar el procés de negociació, per la qual cosa van demanar que el proper dia 15 de juliol els representants dels treballadors fem una valoració de la seva proposta.

– Per part d’ATAB vam dir que donat que els nostres actuaris encara no disposen de la informació és farà difícil poder fer valoracions amb tant poc temps.

– Els representants de CCOO també van comentar que els semblava poc temps.

– Els membres d’UGT a la comissió van fer una presentació amb la seva proposta, que ja han elaborat i valorat.

Esperem que els nostres actuaris disposin de la informació necessària ben aviat per poder fer una primera valoració de les propostes de l’empresa.

 

Finalment, el nostre secretari, Xavier Gumà, va preguntar al Sr. Rozman sobre les notícies de compra d’Agbar per part de Suez. El director va dir que, tal com es va publicar en les notes de premsa conjuntes de Suez y La Caixa, les converses s’havien produït però no havien prosperat.

 

 

ATAB 06/07/2009

Deixa un comentari