Pensions 1

El passat dijous es va constituir la Comissió Tècnica compromisos per Pensions.

 

Aquesta comissió ha d’estudiar les propostes de l’empresa en relació a la modificació del sistema de pensions.

Per part d’ATAB són membres: Eva Ferruz, Jaime Garcia, Xavier Gumà i Sergi Verdú.

A la reunió es va aprovar la nostra petició de disposar d’actuaris independents pel nostre assessorament. La direcció de l’empresa es va comprometre a facilitar-los tota la informació necessària per tal de poder valorar exactament qualsevol modificació.

Els representants d’UGT van manifestar que creien necessària la reforma, concretant la seva proposta en la limitació del salari pensionable en 50.000 euros anuals.

Els representants de CCOO van manifestar que si bé falten dades per poder fer una proposta concreta es podria estudiar transformar la prestació definida en aportació definida amb una sèrie de garanties de mínims per no assumir el treballador tot el risc.

El nostre portaveu, Xavier Gumà, va manifestar que:

–    No som els sindicats els que hem de fer propostes de modificació del sistema. És la empresa la que ha d’explicar quines dificultats té i quines modificacions vol fer.

–    En primer lloc i com a condició indispensable per a la negociació és necessari que els nostres actuaris disposin de tota la informació necessària per poder valorar qualsevol proposta. Altra cosa seria una irresponsabilitat per part nostra.

–    És imprescindible deixar clar que si s’entra a discutir qualsevol modificació és per garantir el manteniment de la plantilla, a la qual cosa s’haurà de comprometre la direcció.


L’empresa va reformular la seva proposta de modificació del sistema. La nova proposta pot resumir-se en:

– Pensionistes: eliminació del risc d’augment de l’IPC.

– Actius en prestació definida: complement de pensió de com a màxim 18.000 euros.

– L’aportació del 5% al Pla de Pensions (tant pel personal en aportació definida com pel de prestació definida) tindrà un  límit de com a màxim 50.000 euros de salari pensionable.

– Risc: 1 anualitat de salari en cas de mort o incapacitat per malaltia comú o accident no laboral i d’una quantitat major (però que no ens han concretat) en cas de malaltia professional o accident laboral.


La propera reunió de la comissió tindrà lloc el proper divendres 3 de juliol, esperem que aleshores ja s’hagi facilitat tota la informació necessària als nostres assessors.

 

ATAB 22/06/2009

Deixa un comentari