Nota informativa ATAB 10/06/2013

ACONSEGUIT UN ACORD SOBRE TASQUES NO ESSENCIALS

torreon

10/06/2013 NOTA INFORMATIVA ATAB


El divendres 7 de juny, després de diverses setmanes negociant sobre quines tasques són o no essencials en l’àmbit d’operacions, el Comitè Intercentres va signar un acord amb la Direcció per externalitzar parcialment els canvis de comptadors en bateria.


Les operacions afectades seran:


– Canvi comptador de pila (codi C45)

– Canvi model comptador (codi C49)

– Campanya de canvis (codi C59)

– Canvi per antiguitat (codi C05)

– Canvi comptador Radio Freqüència (codi A6)

– Canvi model comptador Radio Freqüència (codi A8)

– Canvi avariat (codi C52) quan concorri amb algun dels codis anteriors.


S’estableix un nombre mínim de 25.000 canvis de comptador a realitzar pel personal propi d’Aigües de Barcelona.


S’exclouen expressament totes les altres tasques que es realitzen a operacions, que hauran de ser sempre realitzades per personal d’Aigües.


Qualsevol avaria, fins i tot les derivades del treball que faci el personal extern, serà reparada exclusivament per personal d’Aigües de Barcelona.


Es garanteix l’ocupació efectiva del personal d’operacions, ja que si el volum d’operacions a efectuar disminuís, les operacions externalitzades tornarien a efectuar-se per personal propi fins a equilibrar la capacitat operativa de plantilla. Per a això s’ha acordat que anualment es revisarà el treball que s’està fent per la nostra plantilla i es modularà amb el nombre de canvis de comptador, garantint l’ocupació efectiva dels treballadors d’operacions.


En haver analitzat quines són les tasques essencials, queda clar que no hi ha cap altra que es pugui subcontractar per part de l’empresa. Així queda garantit que els treballs que es duen a terme sobre la xarxa d’aigua potable els ha de fer exclusivament la plantilla d’Aigües de Barcelona.


En cas que en un futur la Direcció plantegi un ERO o qualsevol reestructuració que comportés una reducció de plantilla d’operacions, es procediria a la tornada de les tasques externalitzades.


D’altre banda, s’ajusta la plantilla d’operacions tenint en compte les baixes produïdes pel ERO 2013-2014, complint-se així l’estructura pactada, garantint un nombre de 186 treballadors fixos en operacions.  Per poder arribar a aquest nombre s’ha pactat la realització de sis nous contractes indefinits.


També s’ha acordat un mecanisme perquè els ajudants puguin passar a O2 quan estiguin en el grau salarial superior del nivell retributiu i realitzin treballs en solitari durant més del 65% de les jornades laborables de matí que per torn corresponguin, donant així l’oportunitat als ajudants de torn que surtin a treballar en solitari de poder ascendir de categoria.


En definitiva, creiem que és un molt bon acord que garanteix l’ocupació a la plantilla d’operacions, completa finalment l’estructura pactada l’any passat, suposa la incorporació de 6 nous treballadors fixos de plantilla i facilita la promoció dels companys amb categories més baixes.

Deixa un comentari