Nota C.I. Pensions

Nota informativa del Comitè Intercentres sobre Pensions

Quan al 2010 es va aprovar el primer ERO, es va acordar l’aplicació d’una eina financera que donés una garantia als nostres drets consolidats per pensions, ja que els nostre estalvis estan subjectes als capricis dels mercats, amb una incertesa i voracitat que aconsellen una sortida urgent del seu àmbit, donat que en els darrer 18 mesos la rendibilitat del pla està resultant negativa.

Quasi bé dos anys després i després de moltes reunions, s’ha arribat a un acord en el sentit de que la millor opció a l’actualitat és l’assegurament dels nostres drets consolidats en el pla de pensions.

A més, en el ple del Comitè Intercentres (realitzat ahir dimecres 20 de juny) tots els presents vam arribar a un consens i vam decidir que el termini d’aquest assegurament sigui a 5 anys.

Conseqüentment s’han demanat ofertes a quatre entitats i s’ha iniciat el procediment per portar a terme aquesta operació d’assegurament.

Perquè ens fem una idea: el rendiment mig del pla de pensions en els darrers deu anys ha estat del 3,10% i s’ha de tenir en compte que en aquest termini hi ha hagut anys en que l’economia ha estat molt bona i s’han obtingut rendibilitats del 7 i el 8 per cent. Amb aquesta dada podem valorar com a millor opció per preservar els interessos de tothom, el fet d’assegurar els nostres drets consolidats del pla de pensions per 5 anys amb una rendibilitat anual aproximada al voltant del 4,8%.

Un cop s’hagi escollit l’entitat que, a sobre tancat, ofereixi la millor cotització per a aquest assegurament, us informarem puntualment de tots els detalls de la operació.

21/06/2012

Deixa un comentari