IPC i revisió salarial

 

El desembre de l’any passat l’IPC va baixar fins l’1,4%. L’empresa ens havia aplicat el mes de gener un increment salarial a compte de l’IPC previst pel govern pel 2008 (2%) més el 0,5% pactat en conveni, en total un 2,5%. 

Ara, l’empresa sosté que el nostre salari definitiu del 2008 és l’IPC real (1,4%) més el 0,5%, en total l’1,9%. Per tant considera que ha de rebaixar el càlcul de les taules salarials en un 0,6%. Encara gràcies que no ens baixen el sou sinó que el mantenen, donant un 0,6% a compte del conveni.

 

Nosaltres no estem d’acord amb aquesta interpretació del nostre Conveni perquè considerem que l’article 66 no admet una revisió negativa del salari de l’any 2008. A més, ens consta que quan es va redactar així l’esmentat article la voluntat de les parts era que no es pogués revisar el salari a la baixa en cas d’un IPC real inferior al previst.

 

El Comitè Intercentres i les seccions sindicals d’ATAB, UGT i CCOO hem decidit presentar conflicte col.lectiu davant el Tribunal Laboral de Catalunya per aquest tema i no dubtem que se’ns donarà la raó.

 

Aquesta situació és avui comú en moltes empreses que aprofitant-se de la situació de crisi estan intentant fins i tot revisar els convenis col.lectius ja signats a la baixa amb les consegüents reclamacions judicials presentades pels sindicats. L’argument empresarial que els salaris no poden superar la baixa inflació actual és absolutament erroni, les revisions salarials s’estableixen amb l’IPC de desembre que el passat any ha estat inusualment baix.

 

La realitat és que l’IPC mitjà durant l’any 2008 ha estat del 4%, és a dir, que el que ha passat és que durant tot l’any hem pagat uns preus molt alts que només han disminuït una mica l’últim trimestre, amb la qual cosa l’augment del 2,5% que vam tenir no ha cobert l’augment del cost de la vida que ha estat molt superior.

 

Lamentem i ens oposem a la decisió presa per la direcció de l’empresa que compromet la negociació col.lectiva al pretendre iniciar-la amb un – 0,6% en contra del salari de tots els treballadors.

 

ATAB 06/02/2009

 Informació relacionada:

 

  • Article 66 del Conveni Pdf 15 Kb
  • Carta de la Direcció de Recursos Humans als treballadors Pdf 15 Kb
  • Acta de desacord entre el Comitè i la Direcció Pdf 53 Kb

 

 

Deixa un comentari