Informació 15/04/10

ATAB

Dilluns passat en la reunió que va tenir el comitè intercentres amb la representació de la direcció de l’empresa a Treball es va acordar un calendari de reunions per a aquesta setmana.

Dimarts i dimecres, en sessions de matí i tarda, la direcció va exposar al comitè les 32 mesures de reducció de personal que integren el seu “Pla Estratègic”, pla que cal aplicar segons ells, per a la viabilitat futura de la companyia. En representació de la direcció, van exposar les mesures els Srs. Castelló, Cristiá, Blesa, Cermerón, Peret, Baurier, Creus, Matia i la Sra. Salamero.

Vam proposar ampliar les 32 mesures en dos més, una de reducció de personal directiu en proporció a la reducció de plantilla que plantegen (excedent de 13,2 directius) i una altra de recuperació de treballs d’Aigües de Barcelona que actualment es realitzen amb treballadors d’altres empreses del grup (que estimem en uns 80 llocs de treball).

Ahir dijous ens vam reunim novament al Departament de Treball. En representació de la direcció van assistir els Srs. Olmo, Escudero, Cermerón, Rozman i el seu assessor extern Sr. Arguiñáriz.

El Sr. Rozman va explicar el seu “Pla d’Acompanyament” per implantar el seu “Pla Estratègic”. El mateix consisteix en:

– Jubilació obligatòria per a aquells companys que compleixen 60 anys durant el 2010 i tenen dret a jubilar-se ordinàriament (8 treballadors).

– Prejubilació obligatòria per a aquells companys que a 31-12-2010 tinguin 56 o més anys (125 treballadors). L’oferta econòmica és la següent:

– Treballadors de 56 i 57 anys: 80% del salari net fins als 63 anys i pagament del conveni especial amb la seguretat social també fins als 63 anys. A aquesta edat jubilació de la Seguretat Social (amb la corresponent reducció en funció dels anys cotitzats – entre el 12 i el 15% – si no s’està en la pensió màxima)

– Treballadors de 58 i 59 anys: 85% del salari net fins als 64 anys i pagament del conveni especial amb la seguretat social també fins als 64 anys. A aquesta edat jubilació de la Seguretat Social (amb la corresponent reducció en funció dels anys cotitzats – entre el 6 i el 7,5% – si no s’està en la pensió màxima)

Vam preguntar com quedaven el pla de pensions i la pòlissa complementària, i se’ns va respondre amb vaguetats, res concret.

– Baixes incentivades voluntàries, amb les següents indemnitzacions: 45 dies per any treballat (sense el límit de les 42 mensualitats – límit que no afecta a la majoria de treballadors -) més una quantitat addicional en funció de l’antiguitat:

– menor de15 anys: 8.000 euros

– Entre 15 i 25 anys: 12.000 euros

– més de 25 anys: 15.000 euros

Sobre la premissa de que no renunciem a discutir tots els punts del seu projecte (condicions de prejubilació, jubilació, baixes incentivades) i del seu pla (les 32 mesures segons ells necessàries), així com la reforma del sistema de pensions i la negociació del conveni d’aquest any, el comitè i la direcció vam acordar un calendari de negociacions en el Departament de Treball (propers dies 22, 27 i 29 d’abril) que es complementarà amb reunions internes a l’empresa.

Després d’analitzar amb detall tota la informació que la direcció ha facilitat seguim tenint el convenciment de que cap dels problemes que exposen justifica legalment la presentació d’un ERO i és per això que mantenim el compromís adoptat en l’Assemblea General de les Cotxeres de Sants amb vosaltres i amb tota la plantilla.

Deixa un comentari