Excedències

 

Article 31 – Excedències

El treballador a qui, a l’empara de l’Estatut dels treballadors, li sigui concedida una Excedència, haurà de demanar el reingrés amb una antelació mínima de 30 dies abans de l’acabament d’aquesta, i ingressarà a l’indicat terme de manera immediata i haurà de ser destinat a un lloc equivalent al nivell retributiu que tenia al moment de causar l’excedència, sense minva de les seves condicions laborals.

Es concediran excedències per maternitat segons els termes recollits a l’article 46 de l’Estatut dels treballadors.

A part de les excedències previstes per l’Estatut dels treballadors, es podran sol·licitar excedències entre 6 mesos i 2 anys, però la seva concessió per l’empresa serà graciable.

Deixa un comentari