ERO 2010

Expedient de Regulació d’Ocupaciò 2010

Acords:

Informació:

Altres documents:

Enllaços:
  • INEM
  • Pàgina web de l’Agència Tributària per baixar el programa del càlcul de les retencions de l’IRPF 2011.
  • Pàgina web de l’Agència Tributària per baixar el programa del càlcul de les retencions de l’IRPF 2010.
Actes Comissió de Seguiment: