El govern espanyol modifica la jubilació anticipada.

Nou decret-llei.

El govern espanyol exigirà un mínim de trenta-cinc anys cotitzats per accedir a la jubilació anticipada voluntària, i trenta-tres anys cotitzats en els casos de la jubilació anticipada forçosa i la parcial. Ho ha aprovat a través d’un reial decret-llei que també eleva l’edat per accedir a aquestes modalitats.

Amb aquesta reforma, l’executiu de Rajoy endureix les condicions d’accés a la jubilació anticipada i parcial, redueix les despeses de les empreses en els acomiadaments col·lectius que incloguin treballadors de cinquanta anys, i permet combinar salari i pensió, amb independència de la jornada laboral, a tots els treballadors excepte els funcionaris.

Així, eleva a trenta-cinc anys el període mínim de cotització exigit per accedir a la jubilació anticipada voluntària. A més, l’edat per accedir-hi serà de 63 anys i un mes, i s’anirà incrementant de manera progressiva fins als 65 anys el 2027, any en què l’edat de jubilació serà de 67 anys segons l’última reforma de pensions, en vigor des de l’1 de gener.

En el cas de la jubilació anticipada forçosa, la norma l’estableix quatre anys abans de l’edat legal, de manera que una vegada entri en vigor, serà de 61 anys i un mes el 2013, i anirà augmentant gradualment fins als 63 anys el 2027.

  • BOE 2874/2013 pdf 524 Kb.
    Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

Deixa un comentari