Dia de les Dones 2010

DIA DE LES DONES 2010

reconeixement. al nostre treball diari, retribuït o no retribuït, i a la importància que aquest ha tingut i té en la cohesió social, en l’educació, en la creació de riquesa, cultura iconeixement i en la transmissió de valors.

conciliació. Cal una nova organització social que revisi el temps de treball i el que totes les persones necessitem per al nostre desenvolupament personal i familiar. Només una distribució justa i igualitària del temps permetrà una independència real de les dones.

És imprescindible la nostra participació en les estructures empresarials, polítiques, socials i sindicals peravançar en la igualtat i en el procés de millora de la situació de la dona en el món laboral.


compromís. Cal generar idees, valors i comportaments diferents que vagin en la direcció d’un món més just i equilibrat tant per les dones com per als homes.

La Constitució espanyola consagra la igualtat com a valor, com a dret. Cal que la societat ho assumeixi i es produeixi una veritable transformació de les estructures socials, fins ques’elimini la situació de desigualtat de les dones.

Delegades d’ATAB

dia de les dones

Deixa un comentari