CONSTITUCIÓ DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA

Amb una gran participació dels afiliats, van celebrar-se les eleccions de la junta Directiva.
La Junta està formada pels 10 actius i pels 10 passius més votats.

ACTIUS:
Elena Juncá
Francisco Villar
Francesc Vilella
Raúl Torres
Miguel Bermejo
Jesús Jerez
Jaume Vila
Àngel Flo
José Tarragón
Daniel Sierra

PASSIUS:
Pilar de Miguel
Teresa Cuspinera
Josep Maria Roqueta
José Luis Verdú
Eusebio de la Fuente
José Gómez
Antonio Solanas
Antonio Gracia
Josep Majó
Llibert Martí

Durant la constitució de la mateixa, van escollir-se els càrrecs, amb el resultat següent:
Presidenta: …………………… Pilar de Miguel
Secretària: ……………………. Elena Juncá
Vicepresidenta 1º: ………….. Tere Cuspinera
Vicesecretari 1º: ……………. Paco Villar
Vicepresident 2º: ……………. José Mª Roqueta
Vicesecretari 2º: …………….. Francesc Vilella
Administrador: ……………….. José Gómez
Tresorer: ……………………….. Eusebio Bombín

Junta directiva ATAB
Elena (Secretaria) y Pilar de Miguel (Presidenta)