Concurs ATLL

ATAB comparteix la inquietud dels companys de l’empresa pública ATLL per la privatització d’Aigües Ter Llobregat.

Sempre hem estat ferms defensors de la gestió pública dels serveis bàsics, encara que la realitat de la gestió dels polítics ens fa molt difícil la seva defensa avui.

Estem davant un moment crucial en la història del subministrament d’aigua al nostre país. No pot ser que les dificultats econòmiques que per desgràcia travessem en l’actualitat, condicionin el futur de tots, quedant els ciutadans i treballadors a la mercè d’unes tarifes especulatives i antisocials.

Les necessitats peremptòries d’ingressos actuals no poden hipotecar la nostra qualitat de vida en els propers 50 anys. La qualitat d’un país es mesura per la qualitat dels serveis públics dels quals gaudim els ciutadans. Esperem del Govern de la Generalitat una actitud responsable amb les necessitats del país, que principalment són la garantia d’un servei públic de primera qualitat, que possibiliti el desenvolupament sostenible del nostre país.

Per això, la decisió de gestionar el servei amb una empresa privada s’hauria de prendre sempre que es busqui una millora del servei que dona ATLL, i mai amb l’exclusiva voluntat de “fer caixa” com s’ha manifestat sense rubor des de la Generalitat.

Bona mostra d’aquest interès purament financer és, que en el concurs,  l’oferta econòmica pesa un 75% i la tècnica només un 25%.

El subministrament d’aigua a 5.000.000 d’habitants, la gestió del cabal dels rius Ter i Llobregat, així com de les plantes de tractament d’aigua, no poden ser objecte d’aventures. Estem davant un tema molt seriós, no pot ser que els treballadors i els ciutadans siguem sempre els que paguem el despropòsit de polítics irresponsables. Amb les ajudes a la banca i la crisi financera ja n’hem tingut suficient.

Com sabeu, són dues les empreses que han presentat ofertes: Acciona i Agbar. Quant a la puntuació tècnica, Agbar s’imposa amb diferència, 20 punts enfront dels 13 d’Acciona, si bé aquesta ha presentat una millor oferta econòmica i una millor garantia de plantilla.

Encara que es donava per descomptat que el concurs s’adjudicaria a Acciona, la premsa informa que el President Mas ha sol·licitat que es paralitzi el procés per procedir a una revisió a fons de les ofertes.

Si la privatització és inevitable, creiem que ha de respondre a criteris de garantia i qualitat del servei, mai a criteris merament econòmics, per això i perquè Aigües de Barcelona ha presentat una oferta superior tècnicament, avalada per la seva llarga i reconeguda labor de garantir un subministrament de qualitat a l’àrea metropolitana durant 150 anys. Esperem que la Direcció del Grup es mantingui en la seva proposta, millorant-la en els seus aspectes socials, especialment pel que fa a la garantia de plantilla, així com en el manteniment de les instal·lacions actuals d’ambdues empreses.

Per la nostra banda treballarem perquè la nostra empresa assumeixi el repte de gestionar el tractament i la distribució de l’aigua des dels rius fins a l’aixeta de cada casa, com venim fent des de fa dècades.

Notícies:

Documentació:

 • Avant-projecte d’explotació. Gestió de la xarxa d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat.
  avantprojecteexplo pdf1.800Kb.

 •  Recurs de reposició a la licitació de gestió de serveis públics, modalitat concessió, de “Gestió de la xarxa d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat” de la Plataforma Aigua és Vida recursreposicioaev pdf172Kb.

 •  Acord de la Generalitat i la presidencia d’ATLL, amb els representants dels treballadors, en relació al procés de licitació.
  acordATLL170712 pdf436Kb.

 •  Pàgina web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. Gestió de la xarxa d’abastament d’aigua en alta Ter – Llobregat. (Plec de clàusules administratives, plec de prescripcions tècniques, documentació, mesa de contractació, etc.)
  contractaciopublica.gencat.cat
 • Puntuació de les ofertes d’Agbar i Acciona. Diari ARA. pdf164Kb.

Enllaços:

aiguaesvida

Deixa un comentari