Auxili per defunció

 

Art. 87 – Auxili per defunció

En produir-se la defunció d’un empleat en actiu, l’empresa aportarà l’import de 3.215,95 euros que serà donat al beneficiari o els beneficiaris que l’empleat hagi designat.

Per al personal passiu, la quantia es fixa en 1.506,86 euros.

Deixa un comentari