ATAB diu SÍ

Conveni

Reunit el ple de delegats de l’ATAB el dia d’avui, ha decidit acceptar l’última proposta de l’empresa sobre la pròrroga del conveni per un any. La proposta és la següent:

 

 

  • Increment salarial de l’IPC més 0,5 %, amb un increment a compte de l’1,4% sobre el salari actual, no revisable a la baixa.
  • Compromís de no externalitzar persones o tasques durant la vigència del conveni.
  • Conversió en indefinits dels rellevistes que compleixin dos anys d’antiguitat durant l’any 2009 (69 contractes).
  • Constituir comissions específiques per negociar tots els temes relacionats amb la Llei d’Igualtat, les pensions, i els horaris.

 

El ple ha considerat que amb aquesta proposta assolim els nostres objectius de manteniment del poder adquisitiu i d’ocupació estable.

 

Durant tota la negociació la nostra posició ha estat mantenir la unitat del Comitè davant de la direcció, cosa que finalment no ha estat possible donades les diferències existents en el si de l’actual majoria sindical.

 

Per tot això demà manifestarem a la resta del Comitè que la nostra Secció Sindical està en disposició de signar el preacord i, si així és aprovat per la majoria de la plantilla en el referèndum posterior a la roda d’assemblees, procedir a la signatura de l’acord definitiu.

 

 

Deixa un comentari