ATAB ACONSEGUEIX MILLORES PER ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES EN SITUACIÓ DE REDUCCIÓ DE JORNADA

Com ja us vam informar, el mes de maig passat, ATAB va interposar conflicte col·lectiu en relació amb els treballadors i treballadores que a l’empara de l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors sol·liciten reducció de jornada per guarda legal d’un menor de vuit anys o d’una persona amb discapacitat.  Avui, data en la qual s’havia assenyalat la celebració del judici, hem arribat a un acord amb la direcció de l’empresa.

 

 

En concret, es reconeix el dret dels treballadors i treballadores amb jornada de treball partida que exerceixin el seu dret a reduir la jornada per raons de guarda legal, a continuar percebent el “plus per jornada partida” de manera proporcional al nombre d’hores treballades, tenint dret a les vacances corresponents del personal amb jornada partida.

 

  

A més, l’acord estableix que els treballadors i treballadores amb jornada partida que, amb motiu de l’exercici del dret de reducció de jornada per raons de guarda legal esmentat, pretenguin canviar a jornada continuada, sense reducció de la mateixa, podran fer-ho, amb l’autorització de Recursos Humans, que aprovarà l’esmentat canvi sempre que sigui possible donar cobertura a la vacant generada.

  

Les altres seccions sindicals de l’empresa, citades com a parts interessades, s’han adherit a allò acordat per ATAB i la Direcció.

  

Celebrem una vegada més el tarannà dialogant mantingut en els últims temps per la direcció de l’empresa, que demostra de nou que el diàleg és fonamental per a la convivència en l’empresa i per trobar, sense necessitat de recórrer permanentment a la via judicial, punts d’acord que millorin la situació dels treballadors.

  

Si teniu algun dubte sobre l’aplicació de l’acord al vostre cas concret, no dubteu en trucar-nos al 933.513.839.

  • Text complet de l’acte de conciliació: concilia 22/09/2008 Pdf 263 Kb 

 

Deixa un comentari