ACORD ATAB-DIRECCIÓ SOBRE ELS TREBALLADORS/ES TEMPORALS

 

Nota ATAB 28/07/2008

 

Davant les apressades desqualificacions sobre l’acord Direcció-ATAB que van publicar de manera conjunta les seccions sindicals d’UGT i CCOO, hem de puntualitzar el següent:

 

 

 L’ACORD NO PERJUDICA A NINGÚ: 

 

  • No es produeix cap retrocés sindical en establir períodes de carència iguals per a tots els treballadors siguin fixos o temporals, ja que pràcticament tots els treballadors que passen a indefinits ho fan després de llargs períodes de contractació temporal. En el cas de les pensions, per exemple, fins ara no s’incloïa als temporals en el Pla de Pensions ni als sis mesos, ni a l’any, ni als dos anys, ni als quatre anys….mai mentre fossin temporals. 
  • A més, per la pròpia naturalesa jurídica de l’acord, en ser d’eficàcia limitada no pot en cap cas perjudicar al treballador que no el vulgui acceptar. 
  • El propi Jutge ho declara: “En el presente caso el acuerdo alcanzado por las partes en esta fecha en virtud de la libre autonomía de su voluntad no sólo no constituye lesión grave para ninguna de ellas, fraude de ley, ni abuso de derecho, ni está contraindicado por razones de interés general o perjuicio de tercero, sino que supone una transacción armónica y equilibrada de los legítimos intereses en juego mediante la que ponen fin, con seguridad jurídica, al litigio que les ha enfrentado. Por todo ello resulta procedente aprobar dicho acuerdo y tener a las partes conciliadas en los términos establecidos por ellas mismas.”

   L’ACORD BENEFICIA A MOLTS: 

 

De tots és sabut que els últims anys, per l’aplicació del contracte de relleu hi ha molts companys i companyes amb contracte temporal de llarga durada (4 o 5 anys). A partir d’ara, gràcies a l’acord signat: 

  • Tots els temporals amb contractes de més de 6 mesos accedeixen a la bonificació per préstecs. 
  • Tots els temporals accedeixen a la bonificació de l’import del rebut de l’aigua. 
  • Tots els temporals amb una antiguitat superior a 2 anys entren al Pla de Pensions (avui n’hi ha 20 en aquesta situació).

  NO COMPRENEM PER QUÈ CCOO I UGT ESTAN EN CONTRA DE L’ACORD 

 

Històricament a Aigües no hi ha hagut contractació temporal (amb excepció dels contractes per suplir les vacances d’estiu). Els últims anys, amb l’aplicació de la jubilació parcial i el contracte de relleu, ens trobem amb companys amb contractes temporals d’un, dos i fins a cinc anys. El nostre conveni col·lectiu no estava adaptat a aquesta nova realitat, i resultava ara discriminatori per a aquests companys i companyes. 

 

El mes de gener, conscients de la discriminació que es produïa amb els temporals, UGT i CCOO van acordar suprimir el pressupost destinat a les excursions dels pensionistes per poder repartir una “pagueta” entre aquest personal temporal. Van preferir el protagonisme repartint una paga abans que exigir el final de la discriminació entre fixos i temporals.  ATAB sí que ho ha fet, denunciant a l’empresa davant els tribunals i arribant a  un acord satisfactori amb la direcció. 

 

Ens acusen de judicialitzar l’acció sindical a l’empresa! Ho diuen sense rubor els qui no ens han deixat una altra via, amb el seu pacte d’aïllar al sindicat majoritari d’Aigües de Barcelona i impedir repetidament la nostra presència en les negociacions sindicals.  

 

LES PENSIONS NI TOCAR-LES!

 

Companys, por ens doneu quan utilitzeu afirmacions tan altisonants. Molts treballadors/es ens recordem encara de les exclamacions que vau llançar en anteriors moments de lluita sindical i on van acabar les vostres brillants arengues.  Per començar, podeu explicar-nos per què no heu publicat fins ara la proposta que segons vosaltres us va fer la direcció de negociar en secret el sistema de pensions i el pròxim conveni el mes de maig passat?. No us sembla que cal informar als treballadors/es de les amenaces que només vosaltres coneixeu? Espereu arreglar-ho als despatxos? No és la informació i la mobilització la nostra principal eina per defensar-nos de les retallades socials?. No obstant això, esperem que mantingueu aquestes intencions de defensa de les pensions en el futur. Fa uns mesos, quan la direcció es va enfrontar a haver de pagar a una vídua 66 milions de pessetes, no vau tenir cap problema a modificar les especificacions del Pla de Pensions perquè finalment cobrés molt menys, modificació a la qual, us recordem, nosaltres ens vam oposar radicalment i que suposa que, des d’aleshores, l’empresa s’estalvia una pila de diners de les pensions de vídues i jubilats en cas de concurrència amb altres pensions de la seguretat social.  

 

COMITÈ INTERCENTRES 

 

D’altra banda, la Intranet ha publicat una nota amb l’encapçalament del Comitè Intercentres, titulada “Lamentable pacte …” i sense cap firma. 

 

Atès que el Comitè Intercentres és l’òrgan col·legiat de representació dels treballadors d’Aigües de Barcelona i que no ha estat convocat per debatre la publicació, denunciem la utilització no autoritzada que fa algú dels mitjans de comunicació propis del Comitè i exigim la retirada immediata de la nota en qüestió de la Intranet.

 

Text complet de la nota en castellà: Pdf100Kb

 

Deixa un comentari