ACORD ATAB-DIRECCIÓ O2 TORN MIXT

Companys d’Operacions amb categoria d’O2 adscrits al torn mixt 

El mes de juny passat ATAB va interposar conflicte col·lectiu reclamant que als companys i companyes d’Operacions amb categoria d’O2 en règim de torn mixt se’ls abonés tots els plusos lligats a aquest règim de torn corresponents al grup II (operaris) i no els corresponents al grup III (ajudants) que percebien fins ara.

 

Avui, data en la qual s’havia assenyalat la celebració del judici, hem arribat a un acord amb la direcció de l’empresa pel qual es reconeix que tots els treballadors amb la categoria d’O2, inclosos aquells ascendits des de la categoria AO, han de percebre tots els conceptes retributius d’acord amb la seva categoria d’operaris i que tots els plusos i conceptes lligats al torn mixt siguin els de nivell II i no els de III, fins i tot quan els treballadors siguin destinats en el torn a feines d’ajudant.

 

Les altres seccions sindicals, citades com a parts interessades, s’han adherit a allò acordat per ATAB i la direcció de l’empresa.

  • Text complet de l’acte de conciliació: concilia 22/09/2008 Pdf 228 Kb 

 

Deixa un comentari