Acord 26/07/2010

Avui, després de moltes reunions, s’ha assolit un acord amb la Direcció de l’empresa que desenvolupa el Preacord de Treball de data 10 de juny, aprovat per la plantilla en referèndum el 22 de juliol.


En conseqüència, s’ha presentat al Departament de Treball un Expedient de Regulació d’Ocupació que, una vegada aprovat per l’Administració, donarà cobertura legal al Pla de Prejubilacions i Baixes Incentivades acordat .

També el Comitè i la Direcció han signat els documents que regulen el Conveni Col.lectiu pels anys 2010-2012 i la reforma del Sistema de Pensions, així com les condicions de les prejubilacions i baixes incentivades.

Malgrat les interpretacions restrictives que en els últims dies ha intentat imposar la Direcció, creiem que el resultat final que ha aconseguit el Comitè d’Empresa és positiu, ja que dóna una correcta solució als problemes plantejats i suficients garanties als companys/es que han de sortir de l’empresa i també als que ens quedem.

Després de sis mesos de conflicte, resulta evident que la Direcció es va equivocar en emprendre la via de la confrontació i que la resposta contundent que vam donar els treballadors/es ha sigut decisiva per aconseguir solucions raonables.

ATAB 26/07/2010

Deixa un comentari