2011 Pensions

Conflicte a la Comissió de Control per la transposició dels acords de l’ERO 2010 a les especificacions del Pla de pensions.

La Direcció interpreta que estan topades al 2% totes les pensions, quan ho estan solament les de jubilació causades amb data anterior a l’ERO.

 • 11/02/2011 S’actualitzen les pensions desprès de 2 anys de no fer-lo. cartaaVCrevisionpasivos2011 pdf 24Kb.
 • 29/04/2011 Reunió Comissió de Control.
  Els representants dels partícips i beneficiaris no aproven la gestió de VidaCaixa ni els comptes anuals. BorradorActa29/04/2011 pdf 284Kb.
 • 11/05/2011 Carta de VidaCaixa al President de la CCPP.
  Informa de la posició de l’entitat gestora, del canvi d’entitat dipositària i les mobilitzacions de sortida del 2010. cartaVCaCC110511 pdf 599Kb.
 • 24/05/2011 Resposta a VidaCaixa del President de la CCPP respaVC240511 pdf 666Kb.
 • 06/06/2011 Burofax dels representants del promotor opinant sobre la resposta a VidaCaixa del President de la CCPP. bfaxprom060611 pdf 335Kb.
 • 10/06/2011 La DGS requereix que la CCPP motivi la no aprovació dels comptes anuals. reqdgs100611 pdf 37Kb.
 • 21/06/2011 Resposta a la DGS del President de la CCPP. aladgs210611 pdf 119Kb.
 • 21/06/2011 Reunió Comissió de Control.
  Manifestacións de part dels representants dels partícips i beneficiaris a la CCPP. manifpartCC210611 pdf 61Kb.
 • 27/10/2011 Escrit de la DGS.
  Resposta de la DGS als plantejaments dels representants dels partícips i beneficiaris a la CCPP. escritoDGS271011 pdf 467Kb.
 • 24/11/2011 S’envia la política d’inversió del pla de pensions a la DGS. aladgs241111 pdf 393Kb.
 • 30/11/2011 Reunió Comissió de Control. Acta,AprovacióActuarisAny2010 pdf 112Kb.


Deixa un comentari