2005 Pensions

Pensionistes:

Abril 2005 – Davant les propostes de la direcció de congelar el complement de pensió als pensionistes d’Aigües, ATAB organitza una campanya de recollida de firmes entre els pensionistes demanant al president d’Aigües Sr. Fornesa la seva intervenció. Més de 600 pensionistes envian cartes al president que les respon individualment assegurant que SGAB complirà amb tots els seus compromisos.

Jubilació Parcial:

Octubre 2005 – ATAB no firma ni el Conveni ni el Segon Acord de Jubilació Parcial malgrat haver aprovat els preacords corresponents, perquè posteriorment a la firma dels preacords i al referèndum de consulta als treballadors, es van introduir modificacions als textos dels mateixos sense cap justificació, excloent a l’ATAB de la negociació.

Premi de Jubilació:

S’externalitza el Premi de Jubilació mitjançant una pòlissa d’assegurances dins del Pla de Pensions. La pòlissa paga al fons i aquest al treballador que s’ha jubilat, sempre es cobra en forma de capital i el premi s’afegeix als drets consolidats del partícip.

L’import del premi de jubilació és de 8.569,28 euros i la seva percepció queda condicionada a que l’empleat es jubili dins de l’any que contractualment li correspongui.

  • Esquema de l’instrumentació dels compromissos per pensions d’Aigües de Barcelona. pdf 27 Kb.

Pla de Pensions:

  • Pla de Pensions SGAB  Les especificacions del Pla de Pensions modificades per incloure la jubilació parcial i el premi de jubilació 21/02/2005. pdf 165 Kb.


Deixa un comentari