1991 Pensions

Acord signat el 12/6/1991 amb caràcter individual entre Empresa i treballador, com Annex al contracte de treball, regulador del compromís de jubilació, de viduïtat i orfandat derivada de jubilació, signat amb els treballadors en actiu amb ingrés anterior a 1 de gener de 1985.

Acord signat el 12/6/1991 amb caràcter individual entre Empresa i treballador, com Annex al contracte de treball, regulador del compromís de jubilació, deviduïtat i orfandat derivada de jubilació, signat amb els treballadors en actiu amb ingrés entre l’1 de gener de 1985 i l’1 de gener de 1991.


Deixa un comentari