1990 Pensions

Acord per estendre les millores per pensions al personal ingressat entre 01/01/1985 i 31/12/1990. Modificació del Premi de Jubilació. Pla de Pensions per personal a ingressar a partir de 01/01/1991.

Informes del Catedràtic de Dret Manuel García Fernández sobre acords de millora del sistema de prestacions socials i supressió de la normativa en Conveni.


Deixa un comentari