Estatut dels treballadors


  • Promoció i formació professional en el treball – Art. 23
  • Descans setmanal, festes i permisos – Art. 37
  • Excedències – Art. 46